Tjenester                                     Tilgang på gode råd eller utførende kompetanseressurser

 Konsulenttjenester

 

Euro-Tec har i alle år hatt fokus på kundenes behov. Dette medfører blant annet et stort fokus på relevant kompetanse, holdning og engasjement hos våre konsulenter og vårt driftspersonell.
For å dekke våre kunders ulike behov innenfor IKT på en kostnadseffektiv og god måte har vi derfor i mange år jobbet med holdninger og kompetanseoppbygging hos våre ansatte. Som et resultat av dette har hoveddelen av vår konsulent- og driftsstab høyskoleutdanning i bunnen og påbyggingskurs og sertifiseringer innenfor deres respektive fagområder. I tillegg til formell kompetanse har de lang erfaring, god breddekunnskap på PC og server teknologi, Windows i alle varianter, Microsoft teknologi generelt samt nettverk og sikkerhetsløsninger.

Vi kan bidra med kompetanse, rådgivning og ressurser for gjennomføring innen systemdesign, systemdrift, systemutvikling og IT strategi