Support

Med en supportavtale sikrer du brukerne dine tilgang til kvalifisert bistand og feilretting slik at de kan bruke arbeidstiden på det de skal. Du kan velge mellom ordinær brukerstøtte for alle IT brukerne, superbrukerstøtte for utvalgte IT ressurspersoner eller systemstøtte knyttet til serverplattformen deres.

Brukerstøtte

Brukerstøtte gir alle IT brukere hos Kunden tilgang til Leverandørens Supporttjeneste og inntil 30 minutter fri telefonstøtte og/eller fjernstyring pr. sak. Kundens brukere vil registreres inn i Leverandørens Supportsystem og kan melde inn saker pr. telefon, web eller e-post.